Home

Print!

My Account
Home > Bridge links > Disclaimer

Elderbridge

Algemeen
Actuele stand
Historie
   Voorjaar 2003 1e
   Voorjaar 2003 2e
   Najaar 2003
   Voorjaar 2004 1e
   Voorjaar 2004 2e
   Najaar 2004
   Voorjaar 2005 1e
   Voorjaar 2005 2e
   Najaar 2005
   Voorjaar 2006
Scorekaart
Score berekening
Bridge systeem
   Openen
   Bijbieden
   Herbieden
   Volgbieden
   Conventies
   Tips
Bridge links
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Disclaimer

Pagina’s op deze internet-site (www.elderbridge.nl) kunnen links naar andere internet-sites bevatten: deze zijn geen aanbeveling, steunbetuiging, aanmoediging, etc. onzerzijds tot het  overnemen, kopen, gebruiken, hanteren, etc. aan enig product of dienst aangeboden op of via betreffende sites: geen enkele informatie, afbeelding, foto, boodschap, uiting, mening, etc. op betreffende sites wordt door onze website ondersteund, onderschreven of is vóór- of achteraf aan onze goed- of afkeuring onderworpen. Noch de webmaster H. Vroom, noch enige andere met deze site (www.elderbridge.nl) verbonden derde is verantwoordelijk voor de inhoud van betreffende gelinkte sites. 

De webmaster / eigenaar van deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook, voor de informatie, afbeelding, foto, boodschap, uiting,  mening, etc. door derden op onze site verstrekt / afgebeeld, dan wel voor inbreuken op publicaties waarop auteursrecht rust of andere handelingen die het intellectuele eigendom van derden aantasten. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook voor schade direct of indirect, of ieder ander ongewenst gevolg, veroorzaakt door informatie, afbeelding, foto, boodschap, uiting, mening, etc. op deze website, al dan niet door derden verstrekt / afgebeeld. 

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om alle informatie, afbeeldingen, foto’s, boodschappen, uitingen, meningen, etc. door derden op onze website verstrekt / afgebeeld, te wijzigen of te verwijderen, indien deze ons onrechtmatig voorkomt, of ons een (te verwachten) inbreuk lijkt op de belangen van derden.

Alle afbeeldingen, foto’s, logo’s, merken en merknamen, etc. op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd: het overnemen hiervan zonder onze toestemming of die van een andere intellectuele eigenaar is verboden. Overtreders van dit verbod riskeren door ons of derden in rechte te worden betrokken.Harry Vroom ©2005