Openen in een kleur op één hoogte

Openen in een kleur op één hoogte (1§, 1¨, 1©, 1ª). Hiermee beloven we tenminste 12/13 punten, en een vierkaart. Wanneer schoppen (of schoppen en harten) alleen met een vijfkaart wordt geopend is het noodzakelijk om de lage kleuren met een driekaart te kunnen openen (of de klaveren met een twee kaart). Deze afspraak moet aan de tegenstanders worden gemeld.

Van twee of drie vierkaarten wordt eerst de laagste kleur geboden, van twee vijfkaarten de hoogste.

Openen met 1SA

Openen met 1SA doen we met 15 - 17 punten en een evenwichtige verdeling (4333, 4432 of 5332). Bij het openen met 1SA is het aangeven van de puntenkracht belangrijker dan het gegeven of alle kleuren gedekt zijn. In principe zal in een 5332 verdeling de vijfkaart een lage kleur zijn (tenzij anders afgesproken, en gemeld aan de tegenstanders).

Openen op twee hoogte

Openen op twee hoogte is sterk bij bridgegroep Elderbridge. Wanneer mensen zwakke twee openingen willen spelen zal dit voor het spelen aan de tegenstanders moeten worden gemeld.
Openen in een kleur op twee hoogte (2¨, 2©, 2ª) kan twee dingen betekenen:
- 20-22 punten en geen SA verdeling.
- Tenminste 8 slagen met de geboden kleur als troefkleur (vrijwel altijd 16 of meer punten).
Openen met 2SA doen we met 20 - 22 punten en een evenwichtige verdeling (zie 1SA).
En dan houden we nog één bod over op twee hoogte, namelijk twee klaveren (2§). Het sterkste bod met tenminste 23 punten. In principe is dit bod manche forcing (in een kleur), tenzij het een evenwichtige (SA) hand betreft met 23-24 punten.

Preëmptieve biedingen

Natuurlijk zijn er ook nog andere openingsbiedingen mogelijk. De zogenaamde preëmptieve biedingen. Het betreft hier biedingen met een lange kleur (tenminste een zevenkaart) en onvoldoende puntenkracht voor een normaal openingsbod. In theorie zou dit bijna nul punten kunnen zijn, want het gaat om het aantal slagen dat gemaakt kan worden. Kwetsbaar maximaal twee slagen minder dan belooft en niet kwetsbaar drie slagen minder dan belooft. Een vuistregel is dat voor een preëmptief bod op drie hoogte (3§, 3¨, 3©, 3ª) tenminste een zevenkaart benodigd is, op 4 hoogte (4§, 4¨, 4©, 4ª) een achtkaart en op 5 hoogte (5§, 5¨) een negenkaart.
Het voert te ver om hier in te gaan op het (gambling) 3SA bod.

Regel van 20

Soms hebben mensen het gevoel dat een kaart een te mooie verdeling heeft om op te passen, maar geen 12/13 punten. Eigenlijk mag je dan niet openen. Om te kunnen bepalen of je toch "veilig" kunt openen is de regel van twintig bedacht.

Als het aantal kaarten in de twee langste kleuren plus het aantal honneur punten 20 of meer is, dan mag je openen.

Hou hierbij wel in je achterhoofd dat de punten wel (grotendeels) in de lange kleuren moeten zitten. Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken:

a)

ª B 9 8 7 6

b)

ª H V B 3 2

c)

ª H B 8 6 2
© H V © 9 8 © V 4
¨ A B ¨ A 10 8 7 4 ¨ B
§ 10 8 7 5 § 10 § A 10 8 7 4
Punten 9 + 11 = 20 10 + 10 = 20 10 + 11 = 21

Het eerste voorbeeld (a) is weliswaar 20 punten, maar geen opening waard, terwijl op het tweede voorbeeld (b) met 20 punten altijd mag worden geopend. Het derde voorbeeld (c) heeft 21 punten waarvan 11 in de honneurs, maar is eigenlijk niet sterk genoeg voor een opening. Wanneer de §7 een ª7 zou zijn (een 4-6) verdeling wordt openen op deze kaart al een stuk prettiger. Conclusie: de regel van twintig is handig, maar blijf wel nadenken.

©2004 Harry Vroom