Bijbieden

Ook voor het bijbieden hebben we een duidelijke set met afspraken tot onze beschikking. Hierbij gaan we er even vanuit dat de tegenpartij geen vervelende tussenbieding heeft gedaan. Wat te doen wanneer de tegenstanders wel hebben geboden, daar wordt elders op ingegaan.

Antwoorden op een bod in een kleur op één hoogte

Passen met nul tot vijf punten en geen lange kleur (een lange kleur zou extra waarde kunnen hebben, zie "Punten tellen").
Bijbieden in de kleur van je partner doe je met tenminste 6 punten en minimaal een vierkaart in de geboden kleur (tenzij de hoge kleuren met een vijfkaart worden geopend, dan is een driekaart voldoende).
Bijbieden in dezelfde kleur op twee hoogte beloofd tenminste 6 punten (ongelimiteerd). Bijbieden in dezelfde kleur op drie hoogte beloofd 10-11 punten (gelimiteerd). Bijbieden in dezelfde kleur op vier hoogte (alleen © en ª) beloofd 12 - 16 punten (gelimiteerd. Bij meer punten of een lange troefkaart, het bod niet " afmaken", maar slem interesse tonen).
Als je de kleur van je partner niet kunt steunen zijn er een aantal mogelijkheden. Met 6 - 9 punten zonder een eigen biedbare kleur (geen biedbare vierkaart op één hoogte), wordt 1SA geboden.
10 - 12 punten zonder een eigen biedbare kleur wordt 2SA geboden (dit limiet bod ontkent expliciet een vierkaart in een hoge kleur).
13 - 15 punten zonder een eigen biedbare kleur wordt 3SA geboden (dit bod ontkent expliciet een vierkaart in een hoge kleur).
Één hoogte in een nieuwe kleur bied je met tenminste 6 punten en tenminste een vierkaart in een hogere kleur dan de geboden kleur.
Twee hoogte in een nieuwe kleur bied je met tenminste 10 punten en tenminste een vierkaart in een lagere kleur dan de geboden kleur.
Een nieuwe kleur met een enkele sprong beloofd een leuke zeskaart en tenminste openingssterkte (dit kan zowel een bod op twee als op drie hoogte zijn).

Antwoorden na een 1SA bod

De antwoorden na een 1SA bod zijn nog preciezer omschreven dan die na een kleur bieding.
Met een verdeelde kaart en 0 - 8 punten passen. Met 9 punten zonder een hoge vierkaart bied je 2SA en met 10 - 15 punten bied je 3SA. In het geval je een vierkaart hoog hebt, kun je Stayman bieden (2§), waarmee je naar het bezit van hoge vierkaarten bij je partner vraagt.
Met een vijf of zeskaart kan het Jacoby transferbod worden gebruikt (zie uitleg). Dit kan zowel een redbod met een zeskaart en weinig punten zijn, als een bod om een kleur contract op manche hoogte te spelen, waarbij de sterke hand de leider is.

Antwoorden op een kleuren bod op twee hoogte

Antwoorden op een bod in een kleur (niet 2§) op twee hoogte. Met minder dan acht punten zal meestal worden gepast, tenzij een lange kleur, of een aantal zekere slagen met steun in partners kleur nog wat biedruimte geeft. Met tenminste een punt of acht willen we in ieder geval de manche spelen. Er zijn dan drie situaties mogelijk. Je kunt de kleur steunen van je partner, je hebt een goede eigen kleur (tenminste een vijfkaart), of je hebt wel punten, maar geen biedbare kleur.
In het laatste geval is 2SA na 2¨, 2© of 2ª het afwijs bod. Je partner kan er nu voor kiezen om naar 3SA te gaan (bij een niet al te lange eigen kleur), of de eigen kleur nogmaals te herhalen (minimaal een zeskaart). Dit kan dan eventueel weer afgewezen worden met 3SA (ontkent een tweekaart in partners kleur).
In het geval je een goede eigen kleur hebt, tenminste een sterke vijfkaart, dan laat je deze horen, en daarna gaat het bieden op een natuurlijke wijze naar de manche, of misschien wel naar slem.
Wanneer je de kleur van je partner kunt steunen, dan bied je de manche wanneer je geen slem interesse hebt. In het geval je wel slem interesse hebt (je hebt tenminste drie speelslagen en enige aftroef waarde), dan steun je partners kleur op driehoogte. Via azen vragen en/of controle biedingen is het dan zaak op het juiste moment in slem uit te komen.

Antwoorden na een 2SA opening

Bijbieden na een 2SA opening is vrijwel gelijk aan het bijbieden na een 1SA opening, met dien verstande dat de benodigde punten aantallen natuurlijk wat lager liggen.
Met een verdeelde kaart en 0 - 3 punten passen. Met tenminste 4 punten zonder een hoge vierkaart bied je 3SA en met een vierkaart hoog kun je Stayman bieden (3§), waarmee je weer naar het bezit van hoge vierkaarten bij je partner vraagt.
Met een vijf of zeskaart kan wederom het Jacoby transferbod worden gebruikt (zie uitleg). Dit kan wederom een redbod met een zeskaart en vrijwel nul punten zijn, als wel een bod om een kleur contract op manche hoogte te spelen, waarbij de sterke hand de leider is. Vanaf een punt of 10/11 komt slem in beeld (zowel in een kleur als in SA), waarbij enige creativiteit vereist is om in het juiste contract uit te komen.

Antwoorden na twee klaveren

Na een 2§ opening wordt niet gepast, ook niet met nul punten. Wanneer dit laatste onverhoopt het geval mocht zijn, wordt 2¨ geboden. Dit bied je ook wanneer je wel punten hebt, maar geen biedbare kleur (is tenminste een goede vijfkaart). Met dit bod vraag je je partner om z'n kaart wat meer te omschrijven (SA of een kleur). Vanaf ongeveer acht punten en een goede eigen kleur (vijfkaart met kracht) bied je die kleur (waarmee je meteen slem interesse toont). En met 10 of meer punten en een SA verdeling bied je 2SA.

Antwoorden na een preëmptief bod

Bijbieden op een preëmptief bod doen we niet gauw, je partner is tenslotte zwak. Als je echter slagkracht hebt, tenminste 2 à 3 zekere slagen in het geval op drie hoogte is geboden (datgene wat je partner te weinig heeft), dan kun je nog wel iets laten horen. In het geval je dekking hebt in alle overige kleuren en enige aansluiting in de geboden kleur, dan kun je 3SA bieden. Heb je die dekking niet, dan steun je je partners kleur.

©2004 Harry Vroom